2014-chrysler-300c-sedan-base-4dr-rear-wheel-drive-sedan-photo-2